Pytania i odpowiedzi

Poradniki dla pacjentów:

 Błąd medyczny - kto, czego i jak może dochodzić:

Pytania dotyczące dokumentacji medycznej:

Pytania dotyczące kosztów postępowania:

Postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta - Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych:

Wyroki sądowe w sprawach medycznych: