Jakie koszty postępowania są związane z rozpoczęciem sprawy sądowej dot. błędu medycznego?

Rozpoczęcie postępowania sądowego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty od pozwu. Opłata ta wynosi 5% kwoty, której będziecie się Państwo domagać. Jeżeli więc żądacie Państwo od drugiej strony zapłaty 50 000 zł, opłata od pozwu wyniesie 2 500 zł.

Przed złożeniem pozwu muszą Państwo uiścić także 17 zł opłaty skarbowej, związanej z udzieleniem pełnomocnictwa radcy prawnemu lub adwokatowi.

Powinni Państwo także wziąć pod uwagę, że dołączając do pozwu dokumenty w języku obcym (np. zagraniczną dokumentację medyczną), są Państwo obowiązani przedstawić także ich tłumaczenie przysięgłe. Do kosztów związanych z rozpoczęciem postępowania sądowego należy więc zaliczyć także wynagrodzenie za tłumaczenie tego rodzaju dokumentów.

Zobacz też: Jakie są koszty w trakcie postępowania sądowej dot. błędu medycznego?

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.