Jak długo trwa postępowanie dot. uzyskania odszkodowania / zadośćuczynienia / renty za błąd medyczny?

Postępowanie w tzw. sprawach medycznych (sprawach dotyczących błędów lekarskich) zazwyczaj trwa długo.

Z naszego doświadczenia wynika, że etap przedsądowy (m.in. postępowanie likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela podmiotu leczniczego) w najgorszym przypadku może trwać nawet półtora roku.

Na etapie postępowania sądowego najczęściej rozpatrywanie sprawy przez sąd pierwszej instancji trwa ok. trzech lat. Natomiast w drugiej instancji sprawa może się toczyć od ok. roku do dwóch lat.

Zazwyczaj sprawa kończy się wyrokiem sądu II instancji. W wyjątkowych przypadkach sprawa może być rozpatrywana przez Sąd Najwyższy, w takiej sytuacji postepowanie może przedłużyć się o kolejne miesiące.

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.