Błędy podczas zabiegów chirurgicznych

Podczas zabiegów operacyjnych może dojść do różnego rodzaju błędów lekarskich. Do najpoważniejszych możemy zaliczyć:

  • Usunięcie zdrowego narządu. Zwykle do takich sytuacji dochodzi w przypadku narządów parzystych (np. jajników, nerek) albo w wyniku przeprowadzenia wadliwej diagnostyki.
  • Pozostawienie ciała obcego w ciele pacjenta. Do pozostawienia ciała obcego w organizmie chorego może dojść na skutek zaniedbań procedur na bloku operacyjnym (np. w wyniku braku prawidłowego monitorowania używanych podczas zabiegu narzędzi), ale także w sytuacji gdy wykorzystywany jest wadliwy (niesprawny) sprzęt.
  • Wykonanie zbędnego zabiegu. Wykonanie zabiegu, który w stanie pacjenta zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie powinien zostać wykonany.
  • Nieprawidłowe wykonanie zabiegu operacyjnego. Np. na skutek braku doświadczenia lub niezachowania staranności zabieg zostaje wykonany niezgodnie z zasadami wiedzy medycznej (np. wybrano niewłaściwą metodę operacyjną w stanie pacjenta).
  • Brak prawidłowej opieki pooperacyjnej. Przykładowo: brak prawidłowej obserwacji istotnych parametrów życiowych chorego (np. ciśnienia, akcji serca, saturacji), w rezultacie której zaburzenia stanu pacjenta zostają zauważone zbyt późno przez personel medyczny.

Nie jest to wyczerpująca lista sytuacji, w których dochodzi do błędów medycznych związanych z operacjami (zabiegami chirurgicznymi). Jeżeli w Państwa przypadku doszło do zaniedbania lub błędu lekarskiego podczas przeprowadzania zabiegu operacyjnego, a błąd ten spowodował dla Państwa negatywne konsekwencje zdrowotne, możecie Państwo dochodzić od podmiotu odpowiedzialnego za to zaniedbanie odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego i renty.

Zachęcam Państwa do powierzenia mojej Kancelarii Państwa sprawy dotyczącej błędu lekarskiego. O moim doświadczeniu i wykształceniu (zarówno prawniczym, jak i lekarskim) mogą Państwo przeczytać przechodząc do strony „O mnie”.

Proszę o kontakt, jeżeli chcieliby Państwo uzyskać wstępną analizę sprawy i ofertę współpracy (wstępna analiza służy przygotowaniu oferty prowadzenia sprawy, jest bezpłatna i do niczego Państwa nie zobowiązuje).