Nieprzyjęcie do szpitala lub zaniechanie udzielenia świadczeń zdrowotnych

Jednym z rodzajów spraw, w których pomagam poszkodowanym Pacjentom, jest dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień za negatywne następstwa nieudzielenia pomocy medycznej osobie, która takiej pomocy wymagała.

Przykłady tego rodzaju spraw:

  • Chory nie został przyjęty do szpitala specjalistycznego, mimo że wszystkie objawy wskazywały na pilną potrzeby hospitalizacji w szpitalu specjalistycznym (np. pacjentowi z urazem mózgowym odmówiono przyjęcia na oddział neurochirurgiczny).
  • Osobie poszkodowanej odmówiono hospitalizacji. Przykładowo: stan pacjenta zostaje nieprawidłowo oceniony przez personel medyczny (np. przez ratownika medycznego z karetki pogotowia ratunkowego), przez co zostaje podjęta błędna decyzja, że pacjent nie wymaga hospitalizacji (obserwacji w warunkach szpitalnych).
  • Pacjent nie został przekazany do szpitala posiadającego specjalistów z potrzebnej dziedziny lub lepszy sprzęt medyczny, mimo że takiej specjalistycznej pomocy medycznej wymagał
  • Pacjenta wysłano do innego podmiotu leczniczego w stanie, w którym konieczne było natychmiastowe udzielenie pomocy na miejscu.

Jeżeli na skutek powyższych (lub podobnych) sytuacji dochodzi do powstania poważnych skutków dla zdrowia pacjenta, może on (a w przypadku jego śmierci - bliscy) dochodzić od podmiotów odpowiedzialnych za te zaniedbania odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego oraz renty.

Zachęcam Państwa do powierzenia mojej Kancelarii Państwa sprawy dotyczącej błędu lekarskiego. O moim doświadczeniu i wykształceniu (zarówno prawniczym, jak i lekarskim) mogą Państwo przeczytać przechodząc do strony „O mnie”.

Proszę o kontakt, jeżeli chcieliby Państwo uzyskać wstępną analizę sprawy i ofertę współpracy (wstępna analiza służy przygotowaniu oferty prowadzenia sprawy, jest bezpłatna i do niczego Państwa nie zobowiązuje).